Det praktiska

Läkarintyg – Certificat médical

För att delta i lopp i Frankrike krävs ett läkarintyg på att du är vid din kropps fulla bruk. Typ. En formalitetssak som det trycks väldigt hårt på vid anmälan. Ibland vill tävlingsorganisationen ha intyget skickat till sig i förväg, men oftast visar du upp det vid nummerlappsutdelningen. Vissa gånger har det känts som om funktionärerna på plats inte bryr sig så mycket om intyget, det har hänt att man inte ens frågar efter det. Men, ett läkarintyg behöver du likväl och det får inte vara äldre än 12 månader (och i vissa fall ställs det krav på ännu färskare intyg). Jag får mitt utfärdat av en läkare på vårdcentralen. På vårdcentralen kan de vara lite rädda för det här med att utfärda något utifrån en mall på franska, men förklara att det inte är några konstigheter, att man från tävlingsorganisationen bara vill se ett simpelt intyg på att man är grundfrisk. Ingen ansvarsbörda kommer att falla på din husläkare om du får andnöd på 3200 meters höjd. Andra vägar till läkarintyg kan gå via företagsläkare eller svindyra hälsokliniker.

Ett alternativ till läkarintyg är tävlingslicens. För triathlon till exempel.

Mall för läkarintyget

Certificat médical

Je soussigné Dr [doktorns namn], docteur en médecine, certifie que l’examen de [ditt namn] ne met pas en évidence de contre-indication à la pratique de course à pied en compétition.

Certificat fait à : [ort/plats för utfärdandet av läkarintyget]

Date : [datum]

Signature/Tampon : [underskrift och stämpel]

Den bärande texten ovan översatt: Jag, undertecknad [läkarens namn], [läkarens titel], intygar att undersökningen av [ditt namn] inte föranleder något hinder mot att delta i löpartävlingar.

Obligatorisk utrustning

Inte sällan, för att inte säga alltid, ställs det krav på att du bär med dig vissa saker ut på banan. Kraven är givetvis sprungna ur tankar kring säkerhet. Ibland görs en kontroll av den obligatoriska utrustningen strax före start. Ibland görs stickkontroller under tävlingens gång. Men oftast sker ingen kontroll alls. Oavsett vilket, se till att ha det som efterfrågas i samband med varje specifikt lopp.

Exempel på obligatorisk utrustning

Vatten (bestämd mängd)
Föda (bestämd mängd)
Nödfilt (finns att köpa på apotek eller hos Clas Ohlson)
Vindjacka
Visselpipa
Pannlampa med reservbatterier (i vissa fall även en reservpannlampa)
Road book
Mobiltelefon
Reflexarmband

Här hittar du en mer omfattande utrustningslista, över vad man kan behöva ta med sig på riktigt långa lopp (i det här fallet Ultra-Trail du Mont-Blanc).

Kommentera

kommentarer

Låt tangentbordet gå hett!